ondersteunt, informeert en verbindt
Sluiten

Basisschool

School kan af en toe een hele uitdaging zijn als je een ziekte hebt als jeugdreuma. Af en toe ben je er niet omdat je naar ’t ziekenhuis moet en soms heb je zelfs een aangepast rooster nodig. Vaak vinden vriendjes maar ook de juf of meester het ook nog eens lastig om te snappen, want het ene moment ren je vrolijk mee met tikkertje om het volgende moment met bijvoorbeeld je rolstoel op het schoolplein te verschijnen. Om je een handje te helpen volgen hier tips en hebben we een handige brochure speciaal voor school.

Communicatie

Het is belangrijk om de juf of meester van je klas in te lichten over je ziekte en de mogelijke gevolgen voor school. Daarnaast wordt ook geadviseerd de directeur en/of de unitleider van de onder- of bovenbouw te informeren en de intern begeleider op de hoogte te stellen. Daarvoor hebben we speciaal een Schoolbrochure gemaakt.

Belangrijke onderwerpen om te bespreken zijn onder andere hoe je bij kunt blijven ook als je (vaak) verzuimt, hoe benodigde rustmomenten ingepland kunnen worden en hoe om te gaan met gymles.
Heb je medicatie die onder schooltijd genomen moet worden? Zorg er dan voor dat je bekend bent met het medicijnbeleid van school en wat de mogelijkheden zijn.

Spreekbeurt

Wanneer je al wat ouder bent en (een beetje) begrijpt wat jouw ziekte nou precies inhoudt, dan kan je een spreekbeurt geven voor de klas. Zo komt er meer begrip voor je ziekte en waarom je soms afwezig bent of hulpmiddelen nodig hebt. De Jeugdreuma Vereniging Nederland heeft hier speciaal een spreekbeurtpakket voor ontwikkeld!

Meedoen

Niets belangrijker als je gewoon lekker (zoveel mogelijk) mee kan doen met je klasgenoten toch? Daarom is het belangrijk dat je bemoedigd en ondersteund wordt in het zoveel mogelijk meedoen met alle schoolactiviteiten. Best kans dat grote mensen je juist extra willen beschermen, maar beschermd worden tegen alle mogelijke gevaren is ook weer niet goed: geen kind wordt groot zonder af en toe een blauwe plek, struikelen tijdens tikkertje etc. Ook als je jeugdreuma hebt.

Hulpmiddelen en tips

Wanneer een basisschool uit meerdere verdiepingen bestaat en er geen lift is, overleg dan met school of je klas zijn lokaal kan krijgen op de begane grond.

Heb je hulpmiddelen nodig op school, dan kan een ergotherapeut kijken wat je precies nodig hebt en je daarbij helpen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • Aangepast schrijfgerei
  • Laptop
  • Aangepaste stoel en/of tafel

Soms is het ook prettig om een rustplek te hebben op school. Bespreek met de school of deze er is of gemaakt kan worden. Wanneer het niet lukt om buiten te spelen, kan het (ook) helpen de rustplek te bezoeken. Het leukst is als je dan een of twee vrienden mee kan nemen naar deze plek om bijvoorbeeld een spelletje te spelen.

Meer hulp

Soms heb je meer hulp nodig dan school zelf kan bieden. Vraag school of ze ervaring hebben met een ambulant begeleider. Zo niet, dan kan voor advies bijvoorbeeld contact worden gezocht met je behandelend arts, een Mytylschool of revalidatiecentrum.