ondersteunt, informeert en verbindt
Sluiten

Studeren met Jeugdreuma

Ga je studeren, licht dan je mentor en decaan in over je ziekte. Mocht je ergens tegenaan lopen, dan kunnen zij je helpen. Daarnaast kan het handig zijn ook je mede-studenten met bijvoorbeeld een presentatie uit te leggen wat jouw ziekte inhoud en wat dat voor effect heeft op je dagelijks leven. Veel onbegrip ontstaat door onwetendheid. Verder zijn er meerdere regelingen die je kunnen ondersteunen.

Regelingen studiefinanciering bij handicap

In de wet op de studiefinanciering zijn een aantal regelingen opgenomen voor studenten met een handicap. Deze wet verstaat onder een handicap een lichamelijke-, zintuiglijke- of psychische functiebeperking, een chronische ziekte of dyslexie. Lees hier meer.

Stoppen studie

Soms lukt het door je ziekte om niet om op tijd af te studeren. Dan kan je je studiefinanciering verlengd worden of zelfs helemaal opnieuw worden toegekend. Als je noodgedwongen moet stoppen met je studie, kunnen je basisbeurs, je studentenreisproduct en een eventuele aanvullende beurs worden omgezet in een gift. Ook als je geen diploma hebt behaald.

Verlenging studietijd

Loop je studievertraging op door je ziekte? Neem dan contact op met je studentendecaan. Die beoordeelt of je in aanmerking komt voor een speciale voorziening en welke voorziening het beste bij jouw situatie past.

Kijk voor meer informatie ook op www.duo.nl .