ondersteunt, informeert en verbindt
Sluiten

Jeugdreuma en werk

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet (voorheen Wajong). Met deze wet wil het kabinet onder meer bereiken dat mensen met een arbeidsbeperking die kunnen werken, sneller en makkelijker aan de slag kunnen.

Onder mensen met een arbeidsbeperking vallen mensen die door een ziekte of handicap:

  • moeite hebben met het vinden of houden van werk. En door hun ziekte of handicap niet het minimumloon kunnen verdienen;
  • ondersteuning nodig hebben die een gewone werkgever niet kan bieden;
  • niet meer kunnen werken.

Als je arbeidsbeperkt bent, kan je ondersteuning bij werk en inkomen aanvragen met het formulier Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen via het UWV. Deze instantie beoordeelt voor welke vorm van ondersteuning je eventueel in aanmerking kunt komen. Meer informatie op www.uwv.nl