ondersteunt, informeert en verbindt
Sluiten

Jeugdreuma en werk

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet (voorheen Wajong). Met deze wet wil het kabinet onder meer bereiken dat mensen met een arbeidsbeperking die kunnen werken, sneller en makkelijker aan de slag kunnen.

Onder mensen met een arbeidsbeperking vallen mensen die door een ziekte of handicap:

  • moeite hebben met het vinden of houden van werk. En door hun ziekte of handicap niet het minimumloon kunnen verdienen;
  • ondersteuning nodig hebben die een gewone werkgever niet kan bieden;
  • niet meer kunnen werken.
Instanties en organisaties

Als je arbeidsbeperkt bent, kan je ondersteuning bij werk en inkomen aanvragen met het formulier Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen via het UWV. Deze instantie beoordeelt voor welke vorm van ondersteuning je eventueel in aanmerking kunt komen. Meer informatie op www.uwv.nl

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het vinden van een stageplek, werk of ├╝berhaupt wat je mogelijkheden zijn? Er zijn verschillende organisaties die je hiermee kunnen helpen, zoals:

  • Emma at Work ondersteunt jongeren met een fysieke aandoening naar een zelfstandige toekomst, door middel van trainingen bijvoorbeeld. Vanaf 15 jaar kun je hier terecht.
  • MDTL oftewel Maatschappelijke DienstTijd Loopbaankansen biedt loopbaankansen voor stage en werk. MDTL helpt HBO-, WO- en MBO4-studenten, pas afgestudeerden met een beperking en jonge werkenden hun loopbaankansen te vergroten met een maatschappelijke diensttijd.
  • Stichting MEE zet zich in voor mensen met een beperking en hun netwerk. Op alle levensgebieden en in alle levensfasen, zodat je naar vermogen kan meedoen in de samenleving. Zo heeft MEE bijvoorbeeld de MEE Toekomstcoach die kwetsbare jongeren begeleidt bij de overgang van school naar werk.

Weet jij nog een organisatie die hier niet mag ontbreken? Laat het ons weten via de mail!