ondersteunt, informeert en verbindt
Sluiten

Lidmaatschap

Een leuk leven. Ook voor kinderen met jeugdreuma!

Voor slechts € 35,- per jaar heeft u als lid vele voordelen:

 • Matty als welkomstgeschenk
 • 2 keer per jaar het kleurrijke magazine ‘Leuker Leven’
 • Maandelijks een digitale nieuwsbrief
 • Meedenken over het te voeren beleid en activiteiten

Sterk gereduceerd tarief voor deelname aan:

 • Informatiedagen op het gebied van jeugdreuma
 • Evenementen met lotgenoten

Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wanneer u na 15 november lid wordt, krijgt u alleen een nota voor het volgende jaar. Wanneer u vóór 15 november lid wordt, bent u de volledige contributie over het lopende verenigingsjaar verschuldigd.

Lidmaatschap beëindigen

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd, tenzij er voor 30 november wordt opgezegd. U beëindigt het lidmaatschap per e-mail aan ledenadministratie@jeugdreumavereniging.nl vóór 30 november van het lopende verenigingsjaar.

Aanmeldformulier

  Gegevens Kind

  Voornaam kind (verplicht):

  Tussenvoegsel:

  Achternaam kind (verplicht):

  Geslacht (verplicht):

  Geboortedatum (verplicht):

  Mijn gegevens

  Voorletters (verplicht):

  Tussenvoegsel:

  Achternaam (verplicht):

  Geslacht (verplicht):

  Geboortedatum (verplicht):

  Adres (verplicht):

  Huisnummer (verplicht):

  Postcode (verplicht):

  Woonplaats (verplicht):

  Telefoonnummer (verpicht):

  Telefoonnummer 2:

  Je e-mail (verplicht):

  Bankgegevens

  IBAN-nummer:

  Ik machtig de Jeugdreuma Vereniging Nederland om tot wederopzegging € 35, jaarlijks van mijn rekening af te schrijven.

  JaNee

  Toestemming gebruik foto's

  Tijdens evenementen worden foto's gemaakt.
  Staat u ons toe deze foto's te gebruiken voor promotiedoeleinden?

  JaNee

  De Jeugdreuma Vereniging Nederland legt gegevens vast volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  We kunnen deze gegevens gebruiken om u en/of uw kind te benaderen/informeren over het laatste nieuws, de evenementen en onze overige activiteiten. Als u op deze informatie geen prijs stelt, kunt u dit schriftelijk melden aan: Jeugdreuma Vereniging Nederland, Antwoordnummer 1426, 7300 BV APELDOORN.
  Meer informatie over uw gegevens vindt u in onze privacy policy.

  Innen contributie

  Contributie dient betaald te worden in het eerste kwartaal van het verenigingsjaar. ClubCollect helpt ons bij het innen en het administratief verwerken van de facturen. Enige tijd voordat de contributie geïnd wordt, krijgt u van ClubCollect via e-mail of SMS de nota en een betaalverzoek waarin gevraagd wordt op welke wijze (incasso, Ideal of bankoverschrijving) u wenst te betalen.

  Geld mag geen spelbreker zijn!

  Jeugdreuma Vereniging Nederland vindt het belangrijk dat alle kinderen met jeugdreuma de kans krijgen om voor de volle honderd procent mee te doen aan onze activiteiten. De financiële thuissituatie van een kind mag hierin geen spelbreker zijn. Er is, onder voorwaarden, aanvullende financiële ondersteuning beschikbaar voor lidmaatschap of deelname aan onze evenementen. Dit geld is alleen beschikbaar als andere beschikbare subsidies en tegemoetkomingen, bijvoorbeeld van de gemeente of verzekeraars geen afdoende oplossing bieden. Stuur een mailtje naar penningmeester@jeugdreumavereniging.nl  en vraag naar onze voorwaarden! U kunt het formulier ook hier downloaden en opsturen naar de penningmeester. Regeling vermindering of vrijstelling verplichtingen

  Alles over Jeugdreuma

  Onderzoeksagenda Jeugdreuma Alles over Jeugdreuma Soorten jeugdreuma Oligo-articulaire JIA Poly-articulaire JIA Systemische JIA Artritis psoriatica Artritis met enthesitis Behandeling bij jeugdreuma Medicatie en medicatierichtlijn Fysiotherapie Jeugdreuma en Werk Rijbewijs en jeugdreuma Studeren met Jeugdreuma Wet- en regelgeving WMO-loket Externe links