ondersteunt, informeert en verbindt
Sluiten
25 maart 2020

Nieuwe voorzitter gezocht!

Haal jij het beste in mensen naar boven, heb je ervaring met werken in een vrijwilligersorganisatie, ben je actiegericht, innovatief, maar ben je ook niet bang kritisch te reflecteren en zou je daarnaast graag de belangen van onze vereniging en diens leden behartigen? Dan ben jij misschien wel onze nieuw voorzitter! Interesse? Lees bijgaand profiel en reageer!

De organisatie 

In Nederland hebben zo’n 4000 kinderen jeugdreuma. Ze hebben last van gewrichtsontstekingen, vaak chronisch, die leiden tot pijn en vermoeidheid en kunnen door hun ziekte niet van een onbekommerde jeugd genieten. Bij familie van nieuwe patiënten en bij mensen die veel met kinderen werken, is de aandoening vaak niet of nauwelijks bekend. Mede daarom hebben een groep ouders 20 jaar geleden de Jeugdreuma Vereniging Nederland gestart. De vereniging heeft zich inmiddels een serieus bestaansrecht verworven en ondersteunt, informeert en verbindt. Het doel is om ook kinderen met jeugdreuma een goed leven te geven. De vereniging doet dat door: 

  • Actieve belangenbehartiging, bijvoorbeeld door participatie in onderzoeken en contacten met specialisten. 
  • Frequent lotgenoten contacten te organiseren. 
  • Te informeren: via social media, de website, een periodiek magazine en een digitale nieuwsbrief informeert de vereniging over hoe de ziekte ingrijpt op het leven van een kind. 

De vereniging bestaat volledig uit vrijwilligers, waarbij zorgvuldig gekeken wordt waar en hoe talent en affiniteit het beste tot hun recht komen.

Door vertrek van de huidige voorzitter is de vereniging op korte termijn op zoek naar een nieuwe voorzitter. 

De functie 

De voorzitter stelt met het bestuur de koers van de vereniging vast en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse actiepunten en bewaakt de voortgang daarvan. Die voortgang wordt in belangrijke mate bepaald door een juiste inzet van het team vrijwilligers. Een belangrijke taak van de voorzitter is daarom het vrijwilligersbeleid. Hoe haal je het maximale uit het team? Hoe verdeel je de taken, hoe zorg je voor onderlinge samenwerking en hoe ga je om met knelpunten en dingen die beter kunnen. Daarnaast is de voorzitter het boegbeeld van de organisatie, zowel naar de patiënten en hun ouders toe als naar de externe contacten. De voorzitter speelt een actieve rol in projecten op het gebied van belangenbehartiging en heeft derhalve een grote variëteit aan contacten in de gezondheidszorg. Denk aan de vereniging voor kinderreumatologenReumaNederland, de VSOP (een koepelorganisatie van patiëntenverenigingen) en ziekenhuizen. Tenslotte hoort bij de positie een aantal formele taken waaronder het voorzitten van de Algemene Leden Vergadering (ALV) en de maandelijkse bestuursvergaderingen (4x per jaar live, 8per jaar 60 min via Skype).  

Profiel

Uiteraard hoort bij een voorzittersrol het vermogen om het voortouw te durven nemen. De nieuwe voorzitter heeft dan ook managementkwaliteiten, is innovatief edoch kan goed en haalbaar prioriteiten stellenmensen enthousiasmeren en inspireren, actiegericht werken, is kritisch reflecterend en kan het beste in vrijwilligers naar boven halen. We vragen ervaring met werken in een vrijwilligersorganisatie en een verbindende persoonlijkheidDe verbinding geldt zowel binnen het bestuur, als naar vrijwilligers en leden toe. Tevens iseen relevant netwerk in de gezondheidszorg van belang en het hebben van kwaliteiten als netwerker en belangen kunnen behartigen in het complexe veld. Een achtergrond in het zakenleven is welkom, maar een bestuurlijke, dan wel management- of coördinerende functie in de sectoren zorg of welzijn biedt ook goede aanknopingspunten. Wij verwachten in de nieuwe voorzitter iemand met een warm maatschappelijk hart te treffen die graag het verschil wil maken voor de kwetsbare groep waarop de vereniging zich richt. 

Om partij te kunnen zijn naar buiten toe verwachten wij een HBO of academisch werk- en denkniveau en minimaal 10 jaar werkervaring. 

Wat bieden wij? 

Boeiende contacten, alle ruimte om de vereniging nog verder te professionaliseren en een herkenbare bijdrage aan het welzijn van patiënten met Jeugdreuma.
De activiteiten kosten gemiddeld 6 uur per week. Bestuursvergaderingen vinden merendeels virtueel in de avonduren plaats en periodiek, evenals de Algemene Leden Vergadering, op locatie in het midden van het land. Reiskosten en lidmaatschap worden uiteraard vergoed. Voor de vrijwillige inzet is tevens een kleine fiscale compensatie mogelijk. 

Geïnteresseerd? 

Bent u geïnteresseerd in de vacature en ziet u de rol van voorzitterschap bij de Jeugdreuma Vereniging Nederland voor ogen? Neem dan contact op met: vrijwilligers@jeugdreumavereniging.nl. 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Alles over Jeugdreuma

Onderzoeksagenda Jeugdreuma Alles over Jeugdreuma Soorten jeugdreuma Oligo-articulaire JIA Poly-articulaire JIA Systemische JIA Artritis psoriatica Artritis met enthesitis Behandeling bij jeugdreuma Medicatie en medicatierichtlijn Fysiotherapie Jeugdreuma en Werk Rijbewijs en jeugdreuma Studeren met Jeugdreuma Wet- en regelgeving WMO-loket Externe links