ondersteunt, informeert en verbindt
Sluiten

Geef!

Als patiëntenorganisatie krijgen wij subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid. Deze subsidie is bedoeld voor lotgenotencontact tussen patiënten, informatievoorziening en het behartigen van belangen. Mede hierdoor kunnen wij de kosten voor het lidmaatschap en de prijzen voor deelname aan onze evenementen laag houden. Aanvullend krijgen wij nog een toelage van Reuma Nederland.

Daarnaast zijn er gelukkig veel mensen en organisaties die ons een warm hart toedragen en zodoende extra’s mogelijk maken zoals: meer financiële ruimte voor activiteiten tijdens een weekend; de ontwikkeling van informatiemateriaal tegen zeer lage kosten; het kwijtschelden van kosten voor patiënten en hun ouders die financieel beperkte middelen hebben; activiteiten op het gebied van onderzoek.

Uw gift is aftrekbaar voor de belasting

Uw gift aan de Jeugdreuma Vereniging is aftrekbaar van de inkomstenbelasting als u deze kunt aantonen met bankafschriften of betaalbewijzen én als het jaarbedrag boven een bepaalde drempel uitkomt. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Geef!

Doneer een bedrag aan Jeugdreuma Vereniging Nederland

Voor een eenmalige of periodieke donatie kunt u onderstaand formulier gebruiken.
U geeft zelf aan welk bedrag wij eenmalig dan wel periodiek, van uw bankrekening mogen afschrijven.
Bij een periodieke incasso kunt u deze machtiging natuurlijk ten alle tijden stopzetten.

  Je naam (verplicht):
  Je e-mail (verplicht):
  Uw IBAN-nummer (verplicht):
  Het bedrag € (aanpasbaar)
  Per

  De Jeugdreuma Vereniging Nederland legt gegevens vast volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  De gegevens die u heeft ingevuld gebruiken wij om u eventueel te kunnen benaderen/informeren over uw donatie. Als u hierop geen prijs stelt, kunt u dit melden aan: penningmeester@jeugdreumavereniging.nl.
  Meer informatie over uw gegevens vindt u in onze privacy policy.

  U kunt ook uw donatie overmaken naar: NL71RABO0169943941 t.n.v. Jeugdreuma Vereniging Nederland.

  Alvast heel hartelijk dank voor uw steun!

  Meer (relevante) artikelen