ondersteunt, informeert en verbindt
Sluiten

Bestuur

De Jeugdreuma Vereniging is een vrijwilligersorganisatie; dat betekent dat wij met zijn allen -onbetaald- werken aan dat ene doel; een mooi leven, ook voor kinderen met jeugdreuma! Wij proberen daarbij de taken zoveel mogelijk te verdelen en optimaal gebruik te maken van de kwaliteiten in onze achterban.

Het bestuur bepaalt de prioriteiten en zorgt ervoor dat vrijwilligers hun werkzaamheden op een goede en plezierige manier kunnen uitvoeren; duidelijke richtlijnen over wie verantwoordelijk is voor het leiden en begeleiden van vrijwilligers, hun activiteiten en de werkzaamheden.

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit twee jeugdreumapatiënten, twee ouders van kinderen met jeugdreuma en twee externe professionals.

Verantwoordelijkheden bestuur

De verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld:

Jan Kloks – Vice Voorzitter (ledenadministratie en technische infrastructuur)
Yvonne Buitenhuis – Bestuurslid Marketing & communicatie + aantal voorzitterstaken
Annelies Hoekstra – Bestuurslid Samenwerking (nationaal en internationaal)
Michelle van Ommen – Penningmeester
Nadine van Lierop – Bestuurslid Marketing & communicatie
Didi Abraham – Secretaris + belangenbehartiging

Officiële stukken

Lees hier de de statuten in PDF en het huishoudelijk reglement in PDF van de vereniging.

Meer (relevante) artikelen