ondersteunt, informeert en verbindt
Sluiten

Bestuur

De Jeugdreuma Vereniging is een vrijwilligersorganisatie; dat betekent dat wij met zijn allen -onbetaald- werken aan dat ene doel; een mooi leven, ook voor kinderen met jeugdreuma! Wij proberen daarbij de taken zoveel mogelijk te verdelen en optimaal gebruik te maken van de kwaliteiten in onze achterban.

Het bestuur bepaalt de prioriteiten en zorgt ervoor dat vrijwilligers hun werkzaamheden op een goede en plezierige manier kunnen uitvoeren; duidelijke richtlijnen over wie verantwoordelijk is voor het leiden en begeleiden van vrijwilligers, hun activiteiten en de werkzaamheden.

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit twee jeugdreumapatiënten, twee ouders van kinderen met jeugdreuma, twee familieleden van iemand met jeugdreuma en twee externe professionals.

Verantwoordelijkheden bestuur

De verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld:

Vacature – Voorzitter
Didi Abraham – Secretaris
Frans Duringshoff – Penningmeester
Jan Kloks – Algemeen bestuurslid
Annelies Hoekstra – Algemeen bestuurslid
Michelle van Ommen – Algemeen bestuurslid
Nadine van Lierop – Algemeen bestuurslid

Officiële stukken

Lees hier de de statuten in PDF en het huishoudelijk reglement in PDF van de vereniging.

Meer (relevante) artikelen