ondersteunt, informeert en verbindt
Sluiten

Vereniging

Visie:

Een leuk leven, ook voor kinderen met jeugdreuma

Doelstelling:

De Jeugdreuma Vereniging Nederland brengt patiënten en betrokkenen met jeugdreuma bij elkaar om samen beter met deze ziekte om te gaan; wij ondersteunen, informeren en verbinden.

Belangenbehartiging; wij houden contact met relevante professionals en komen op voor belangen van jeugdreuma patiënten bij onderzoeken en het opstellen van richtlijnen.

Informatievoorziening; door regelmatige publicaties (nieuwsbrief, magazine, website en facebook) houden wij onze achterban op de hoogte van relevante ontwikkelingen.

Lotgenotencontact; wij organiseren evenementen en een online omgeving waar patiënten en/of hun verzorgers bij elkaar worden gebracht en worden gestimuleerd ervaringen te delen.

Meer (relevante) artikelen