ondersteunt, informeert en verbindt
Sluiten

ANBI

De zekerheid van belastingvoordeel

Jeugdreuma Vereniging Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat donateurs en wij belastingvoordelen genieten.

Giften aftrekbaar
Giften en schenkingen die onze donateurs doen, mogen onder voorwaarden worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Als vereniging, hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen of nalatenschappen.

De ANBI-gegevens van onze Vereniging

Naam instelling:

Jeugdreuma Vereniging Nederland
KvK: 32068998
RSIN: 815111599

Contactpagina Verenigingspagina Bestuurspagina

Beloningsbeleid
De Jeugdreuma Vereniging Nederland (JVN) wordt bestuurd en al diens taken uitgevoerd door vrijwilligers. Het beleid van de JVN is dat zowel de bestuursleden en/of haar vrijwilligers geen arbeidsloon ontvangen. Onkostenvergoedingen vinden alleen plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten.

Verantwoording:
Tijdens haar jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV), legt het bestuur verantwoording af aan haar leden over de inkomsten, de bestedingen en de bereikte resultaten. De daarbij horende stukken kun je vinden onder de pagina Vereniging > Bestuur.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen? Kijk dan op de website van de Belastingdienst .

Meer (relevante) artikelen