ondersteunt, informeert en verbindt
Sluiten

ANBI

De zekerheid van belastingvoordeel

Jeugdreuma Vereniging Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat donateurs en wij belastingvoordelen genieten.

Giften aftrekbaar
Giften en schenkingen die onze donateurs doen, mogen onder voorwaarden worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Als vereniging, hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen of nalatenschappen.

De ANBI-gegevens van onze Vereniging

Een voorwaarde voor het verkrijgen van de ANBI-status is dat wij bepaalde gegevens openbaar maken. Deze staan hieronder.

Naam instelling:

Jeugdreuma Vereniging Nederland
KvK: 32068998
RSIN: 815111599

Contactpagina Verenigingspagina Bestuurspagina

Beloningsbeleid:
De Jeugdreuma Vereniging Nederland (JVN) wordt bestuurd door vrijwilligers. Het beleid van de JVN is dat bestuursleden en/of haar vrijwilligers geen arbeidsloon ontvangen. Onkostenvergoedingen vinden alleen plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten.

Verantwoording:
Tijdens haar jaarlijkse ledenvergadering, legt het bestuur verantwoording af aan haar leden over de inkomsten, de bestedingen en de bereikte resultaten. Lees deze via de volgende snelkoppelingen:

Financieel jaarverslag 2019, Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020

Financieel jaarverslag 2018, Jaarverslag 2018 en beleidsplan 2019

Financieel jaarverslag 2017, Jaarverslag 2017 en beleidsplan 2018

Financieel jaarverslag 2016, Jaarverslag 2016 en beleidsplan 2017

Meer informatie
Wilt u meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen? Kijk dan op de website van de Belastingdienst .

Meer (relevante) artikelen