ondersteunt, informeert en verbindt
Sluiten

Jeugdreuma en School

Of je nu op de basisschool zit, op de middelbare of gaat studeren, veel scholen weten vaak niet wat de gevolgen zijn van jeugdreuma op je dagelijks leven én dus de gevolgen op school. Op deze pagina vind je tips voor zowel jou, je ouders en school. Verder hebben we een spreekbeurtpakket inclusief (de opzet voor) een PowerPoint presentatie, een animatie, een spelletje en een poster. En hebben we een brochure speciaal voor je ouders/verzorgers en school. 

Communicatie

Goede communicatie tussen leerkracht, ouders en leerling is van groot belang. Als de leerkracht begrijpt wat jeugdreuma inhoudt en wat de gevolgen daarvan (kunnen) zijn voor de leerling, is er vaak ook meer begrip en dus medewerking vanuit de school. Goede onderlinge communicatie draagt bij aan een veilige en prettige (leer)omgeving voor de leerling. Waardoor hij of zij ook makkelijker aan durft te geven als iets niet goed gaat.

De handleiding Jeugdreuma en School is hierbij een nuttige leidraad voor zowel ouders als onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. Download ‘m hier.

Bespreekbaar maken in de klas

Het is belangrijk dat je klasgenoten weten wat jeugdreuma is en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor jou. Om dit goed uit te leggen, vind je hier het spreekbeurtpakket. Bestaande uit een PowerPoint presentatie (die je nog naar hartelust kunt veranderen), een 1-minuut animatie waarin Matty uitlegt wat jeugdreuma nou is en een poster om op te hangen op school.

Daarnaast is er ons eigen Joepie-Boe! Spel – een spel om te spelen met klasgenootjes, vriendjes of zelfs je familie, zodat ze eindelijk eens een beetje snappen wat het is om jeugdreuma te hebben! Je kan hier de instructies en kaarten downloaden!

Sociale contacten

Ben je regelmatig of zelfs langdurig afwezig, dan kan het onderhouden van contact met klasgenoten en vrienden een flinke uitdaging zijn. Gelukkig wordt het dankzij moderne technologie en sociale media wel steeds makkelijker, maar leuk is natuurlijk anders. Merk je als leerkracht dat een leerling het moeilijk vindt om z’n weg weer te vinden na een lange afwezigheid, vraag dan aan de leerling en/of ouders hoe je zou kunnen helpen. Maak het bespreekbaar in de klas met vragen (‘wie denkt dat het allemaal leuk is 3 weken thuis te Netflixen’, gevolgd door de vraag ‘hoe veel uur extra denk je dat … nu kwijt is aan het inhalen van alle proefwerken). Ook kan het aanwijzen van een schoolbuddy helpen of het spelen van het Joepie-Boe! Spel.

Ziek

Wanneer je niet naar school kan, langdurig ziek thuis bent of in het ziekenhuis ligt, heb je nog wel recht op onderwijs. De school waar je normaal gesproken naar toe gaat, de thuisschool, is hiervoor verantwoordelijk. Voor ondersteuning kunnen scholen of ouders een beroep doen op de schoolbegeleidingsdiensten of educatieve voorzieningen. Aanspreekpunt hiervoor op school zijn de intern begeleider (basisschool) of zorgcoördinator (VO). Meer informatie vind je op de website www.regelhulp.nl.

Cognitieve gevolgen

Jeugdreuma hoeft geen gevolgen te hebben voor de cognitieve vaardigheden of te wel hoe goed je wel of niet kan leren. Toch kan de ziekte wel degelijk gevolgen hebben voor de leerprestaties. Soms kan iemand met jeugdreuma door fysieke klachten of de emotionele verwerking van de ziekte en handicap zich moeilijk concentreren. Maar ook kan door medicijngebruik soms een concentratieprobleem ontstaan. Merk jezelf dat dingen je meer moeite kosten omdat je bijvoorbeeld pijn hebt of erg moe bent? Of heb je als ouder of als leerkracht het idee dat dit aan de hand is? Maak dit altijd bespreekbaar met alle partijen en kijk of er een oplossing voor gevonden kan worden in bijvoorbeeld een aangepast rooster.

Aanpassing lesstof/lesrooster

Vanwege het grillige verloop van de ziekte en de onzichtbaarheid, is het voor een leerkracht vaak lastig om te bepalen wat je nou wel of niet kan en dus van je gevraagd kan worden. Toch is het van belang dat je als leerling met jeugdreuma zo gewoon mogelijk mee kan doen aan de dagelijkse activiteiten. Gedurende de periode dat de ziekte actief is, zal je vermoeider zijn en meer moeite hebben om het tempo bij te houden. In dat geval kan er gekozen worden om bijvoorbeeld een selectie te maken van de leerstof of een aangepast rooster te volgen. Dankzij de tijd die hiermee uitgespaard wordt, kan je de – op dat moment broodnodige – extra rust pakken.

Gymles

Gymles gaat niet alleen om bewegen, maar ook om ontspanning en samen met klasgenoten dingen ondernemen. Bij gym zal je met jeugdreuma wellicht niet altijd mee kunnen doen of misschien wel helemaal niet. Toch is het aan te raden te zoeken naar manieren waarop je wel kunt deelnemen aan de les. Misschien kan je een deel wel mee doen of anders de spelregels bedenken en teams coachen? Raadzaam is om met je behandelend arts of fysiotherapeut te overleggen wat mogelijk is. Soms is het vanwege de ernst van de aandoening en/of activiteit van de ziekte echter uitgesloten om mee te doen. Dan moet naar alternatieven worden gezocht. Zo kan de gymtijd gebruikt worden om naar de fysiotherapeut te gaan of een andere vervangende leuke! activiteit te doen zoals zwemmen. Eén keertje scheidsrechter spelen is namelijk nog wel leuk, maar elke les…

Schoolreisjes

Schoolreisjes of buitenlandse reizen zijn voor leerlingen meestal het hoogtepunt van het jaar. Voor iemand met jeugdreuma is het echter vaak een vermoeiende aangelegenheid. Probeer met school afspraken te maken, waardoor meegaan wel mogelijk is. Maak bijvoorbeeld goede afspraken over het innemen van medicijnen, het gebruik van een buggy, tandem of rolstoel, en geef uitleg over wat wel en niet kan. Ook kan er overwogen worden om als ouder mee te gaan.