ondersteunt, informeert en verbindt
Sluiten

Jeugdreuma en school

Of je nu op de basisschool zit of gaat studeren, veel scholen weten vaak niet wat de effecten zijn van jeugdreuma op het dagelijks leven en dus op school. Op deze pagina vind je algemene tips. Op zoek naar info voor je spreekbeurt? Klik hier. Voor info specifiek over studeren klik hier.

Communicatie

Goede communicatie tussen leerkracht, ouders en leerling is van groot belang. Als de leerkracht weet wat jeugdreuma is en wat de gevolgen daarvan (kunnen) zijn voor de leerling, is er vaak ook meer begrip. En is het dus ook gemakkelijker aan te geven wanneer er iets verandert of als iets niet goed loopt. Goede communicatie kan helpen bij een veilige en prettige (leer)omgeving voor de leerling.

Bespreekbaar maken in de klas

Het is belangrijk dat medeleerlingen weten van de aandoening van hun klasgenoot en wat dat betekent voor het dagelijkse schoolleven. Via Reuma Nederland is er een speciaal spreekbeurtpakket te krijgen.

Het onderhouden van contacten

Het onderhouden van contacten met een kind dat langdurig of regelmatig afwezig is in verband met zijn ziekte is een uitdaging. Door technologie en sociale media wordt het wel gemakkelijker op afstand contact te houden met klasgenoten en soms zelfs thuis lessen te volgen.

Schoolverzuim

Wanneer uw kind niet naar school kan, langdurig ziek thuis is of in het ziekenhuis ligt, heeft het wel recht op onderwijs. De school waar het kind normaal gesproken naar toe gaat, de thuisschool, is hiervoor verantwoordelijk. Voor ondersteuning kunnen scholen of ouders een beroep doen op het rugzakje (www.oudersenrugzak.nl), schoolbegeleidingsdiensten of educatieve voorzieningen.

Cognitieve gevolgen

Jeugdreuma hoeft geen gevolgen te hebben voor de cognitieve vaardigheden van het kind. Toch kan de aandoening wel gevolgen hebben voor de leerprestaties van uw kind. Soms kan een kind door fysieke klachten of de emotionele verwerking van de ziekte en handicap zich moeilijk concentreren. Maar ook kan door medicijngebruik soms een concentratieprobleem ontstaan.

Omgaan met de leerling/leerstof

Vanwege het grillige verloop van de ziekte en de onzichtbaarheid, is het voor de leerkracht vaak lastig om te bepalen wat een leerling wel of niet kan, wat wel of niet geëist kan worden. Toch is het van belang dat uw kind zo gewoon mogelijk meedoet aan de dagelijkse activiteiten. Gedurende de periode dat de ziekte actief is zal uw kind vermoeider zijn en moeite hebben om het tempo bij te houden. Er kan dan gekozen worden om een selectie te maken van de leerstof. De tijd die hiermee uitgespaard wordt, kan de leerling gebruiken om even te rusten.

Belang van onderwijs

Voor ieder kind is onderwijs van groot belang. Een voorwaarde voor het welslagen daarvan is, dat een kind het op school naar het zin heeft en dat het samen met andere kinderen de wereld en de eigen mogelijkheden kan ontdekken. De leerkracht speelt hierbij een cruciale rol, waarbij van de leerkracht de nodige flexibiliteit wordt vereist om een leerling met jeugdreuma in een klas goed te begeleiden.

Geef leerkracht goede informatie

Bij een kind met jeugdreuma is het voor de leerkracht extra lastig te beoordelen wat wel of niet geëist kan worden door het wisselende ziekteverloop en de (meestal) onzichtbaarheid van de ziekte. Daarbij speelt mee dat sommige kinderen hun ziekte wel eens ‘gebruiken’ om onder vervelende opdrachten uit te komen. Daarentegen is een leerkracht soms geneigd uit medelijden niet te hoge eisen te stellen aan het kind.

Daarom is het van groot belang dat de leerkracht beschikt over goede informatie met betrekking tot de ziekte, eventuele bijwerkingen van medicijnen, maar ook over het kind en diens (on)mogelijkheden.

Bewegingsonderwijs

Gymles gaat niet alleen om bewegen, maar ook om ontspanning en samen met klasgenoten dingen ondernemen. Bij gymnastiek zal een kind met jeugdreuma niet altijd mee kunnen doen. Toch is het aan te raden te zoeken naar manieren waarop een kind met jeugdreuma wellicht toch mee kan doen. Ook al is dat maar voor een deel. Het is zinvol om met de behandelend arts of met de fysiotherapeut te overleggen wat mogelijk is. Soms is het vanwege de ernst van de aandoening en/of activiteit van de ziekte uitgesloten om mee te doen. Dan moet naar alternatieven worden gezocht, zoals naar de fysiotherapie gaan of een vervangende leuke activiteit.

Schoolreisjes

Schoolreisjes zijn voor kinderen meestal het hoogtepunt van het jaar. Voor kinderen met jeugdreuma is het echter vaak een vermoeiende aangelegenheid. Kan uw kind mee? Dan is het wel belangrijk dat u goede afspraken maakt over bijvoorbeeld het innemen van medicijnen, het gebruik van een buggy, tandem of rolstoel, en uitleg over wat uw kind wel en niet aankan. Er kan overwogen worden om als ouder mee te gaan.