ondersteunt, informeert en verbindt
Sluiten

Behandeling bij jeugdreuma

Als de diagnose jeugdreuma is gesteld, dan zal je onder behandeling komen van een reumatoloog of kinderarts met als specialisme reuma. Afhankelijk van de vorm jeugdreuma en de ernst van het verloop kun je te maken krijgen met verschillende soorten specialisten.

Reumatoloog

De meeste kinderen en jongeren met jeugdreuma zijn onder behandeling van een reumatoloog. In de academische ziekenhuizen zijn vaak gespecialiseerde kinderreumatologen in het kinderziekenhuis aanwezig. Zij draaien ook multidisciplinaire spreekuren en overleggen met bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog en/of reumaconsulent.

Verpleegkundig Reuma-consulent

Er is vaak ook een reumaconsulent aanwezig op een afdeling reumatologie. Hij/zij kan meer advies en informatie geven over het innemen van medicatie  of het omgaan met ontstoken gewrichten. Daarnaast kan de reumaconsulent ook advies geven bij het zelfstandig wonen, reizen (bijv. een Engelse brief) of problemen op school.

Oogarts

Uveïtis is een vaak voorkomende complicatie bij jeugdreuma. Om te controleren op deze oogontsteking is het belangrijk om onder controle te blijven bij een oogarts.

Fysiotherapie

Bewegen is belangrijk voor kinderen met jeugdreuma. Het heeft een positief effect op de beweeglijkheid en soepelheid van de gewrichten, op de botopbouw, de spieren en de conditie. Omdat de gewrichten tijdens het sporten soms niet te veel belast mogen worden, is het verstandig om informatie en/of behandeling te krijgen van een fysiotherapeut. Vaak wordt therapie ook in een zwembad gegeven met warm water.

Ergotherapie

Ergotherapie houdt zich met name bezig met houding en fijne motoriek (b.v. de handfunctie), en is er op gericht om te zorgen dat alledaagse activiteiten op een verantwoorde en praktische wijze uitgevoerd kunnen worden. Ook worden er zo nodig adviezen gegeven over hulpmiddelen (b.v. penverdikker, loopfiets) of woningaanpassingen.

Medicatie

Bij jeugdreuma worden vaak medicijnen voorgeschreven. Deze medicijnen worden vaak eerst getest op volwassenen en voor volwassenen op de markt gebracht. Hoe deze medicatie werkt bij kinderen weet men vaak nog onvoldoende. Vaak duurt het dan ook langer voordat ze bij kinderen worden voorgeschreven. Wereldwijd doen artsen onderzoeken en overleggen ze over de effecten van de medicatie bij kinderen. Meer over soorten medicatie vind je hier.